Vinn Diagram Reasoning Exercise I


Ques 1 Vinn Diagram


Table, Chair, Furniture
  a) vinn_diagram17
  b) vinn_diagram15
  c) vinn_diagram4
  d) vinn_diagram11


b is the correct option
Ques 2 Vinn Diagram


Husband, Wife, Family
  a) vinn_diagram17
  b) vinn_diagram15
  c) vinn_diagram4
  d) vinn_diagram11


b is the correct option
Ques 3 Vinn Diagram


Women, Mothers, Windows
  a) vinn_diagram9
  b) vinn_diagram16
  c) vinn_diagram15
  d) vinn_diagram3


d is the correct option